godz.: 01:47, 15 grudnia 2017

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
10 lipiec 2017
Szanowni klienci i użytkownicy krytej pływalni „Strzelec” mija rok obowiązywania przepisów nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Zapraszamy do zapoznania się roczną oceną jakości wody basenowej poczynionej przez strzelecki Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.