godz.: 23:56, 1 lutego 2023

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu “Strzelec” jest zakładem budżetowym powołanym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich NR XIV/72/2011. Działamy na podstawie tej uchwały, w której zostały określone cele działalności Centrum. Zarządzamy pływalnią, na której organizujemy wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Realizujemy zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów ciągle rozwijamy zakres naszych usług. Udostępniamy nasz obiekt szkołom, klubom sportowym, zakładom pracy oraz wszystkim mieszkańcom. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę oraz skupiamy wokół siebie ludzi z pomysłami. W naszej ofercie na pewno każdy z Państwa znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z nią na naszej stronie internetowej.Pływalnia „Strzelec” jest to wymarzone miejsce na przeżycie niezapomnianej przygody w miłej atmosferze. Oferta usługowa pływalni „Strzelec” trafia bezpośrednio w oczekiwania mieszkańców miasta i regionu, jest odpowiedzią na potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu. Jest formą integracji rodziny, jest sposobem na zadbanie o wygląd i dobrą kondycję.
Trochę historii
Powstanie tego nowoczesnego obiektu to suma wielu czynników, w tym przede wszystkim determinacja i przychylność społeczności strzeleckiej, Rady Miejskiej, wsparcie finansowe Unii Europejskiej oraz samorządu województwa opolskiego, a także dobrze dobranych wykonawców począwszy od architektów, kończąc na specjalistach od najdrobniejszych szczegółów, które mają wpływ na ostateczny wygląd pływalni.

29 grudnia 2011 roku Gmina Strzelce Opolskie oddała do użytku krytą pływalnię, która była marzeniem zarówno starszych, jak i młodszych mieszkańców gminy i regionu. Wymarzona inwestycja w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na przeprowadzeniu wyłącznie jednej procedury przetargowej na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej oraz realizacji zadania jest pierwszym etapem przedsięwzięcia.

Inwestycja w sport.
Gminę Strzelce Opolskie do budowy krytej pływalni zobowiązywały zapisy strategii rozwoju kultury fizycznej w Gminie Strzelce Opolskie, w którym to dokumencie jako priorytet stawiało się promocję aktywnego stylu życia, zapewnienie wysokiego standardu bazy sportowej oraz stworzenie bogatej oferty programowej. Nowo powstałe Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” wzbogaciło dotychczasową ofertę programową o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, pielęgnacyjne i turystyczne dla wszystkich grup wiekowych i potwierdziło słuszność przyznania Gminie Strzelce Opolskie wyróżnienia „Sportowa Gmina 2011”za inwestycje w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie. Takie wyróżnienie z jednej strony cieszy, a z drugiej zachęca do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania w dalszy rozwój szeroko rozumianego sportu w gminie.

W obiekcie zostały zastosowane urządzenia najwyższej jakości. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia techniczne, przeznaczone między innymi na urządzenia technologii uzdatniania wody basenowej, centrale wentylacyjne oraz rozdzielnie niskiego napięcia. Obiekt jest podłączony do sieci gazowej średniego ciśnienia oraz do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia poprzez transformator 15 kV. Przed obiektem zostały wybudowane drogi dojazdowe, chodniki i parking na 140 miejsc. Obiekt ma basen sportowy z powierzchnią lustra wody 405 m2 o wymiarach 25×16 m i głębokości od 1,2 do 1,8 m, zgodnie z wytycznymi FINA. Basen ten uzyskał homologację PZP, co umożliwia przeprowadzanie oficjalnych zawodów sportowych. Drugi basen będzie pełnił rolę basenu do nauki pływania. Jego powierzchnia wynosi 95 m2 a wymiary – 15×6,33 m. W basenie tym jest zlokalizowana strefa z atrakcjami (dysza do masażu ściennego, gejzer powietrzny oraz ławka rurowa z napowietrzaniem). Niecki basenowe i wyposażenie są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.


System wentylacyjny
W hali basenu sportowego zostały zainstalowane dwie specjalistyczne centrale nawiewno-wywiewne z recyrkulacją i dwustopniowym odzyskiem ciepła (wymiennik i pompa cieplna) o sprawności temperaturowej powyżej 90%. System ten jest wyposażony w automatykę nadzorująca i monitorującą pracę central, umożliwiającą regulację temperatury i wilgotności powietrza, płynną regulację wydajności pracy wentylatorów oraz wybór różnych trybów pracy, łącznie z tzw. Trybem spoczynkowym. Podobna centrala (lecz o niższej wydajności) została zainstalowana dla pomieszczeń szatniowo-sanitarnych. Na potrzeby wentylacji pomieszczenia hali wejściowej, podbasenia, gastronomii i pomieszczeń administracyjnych zamontowano jeszcze trzy centrale. Zastosowane centrale zapewniają duży komfort cieplny i znaczne oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.


Uzdatnianie wody
Uzdatnianie wody basenowej to skomplikowany proces technologiczny wykorzystujący różnego rodzaju urządzenia. Przede wszystkim od jakości tych urządzeń zależy jakość wody basenowej, dlatego też tak istotny jest właściwy wybór. W Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” zamontowano dwa układy uzdatniania wody: dla basenu sportowego oraz dla basenu do nauki pływania, wyposażone m.in. w:
  • wysokiej jakości regulator i przetwornik pomiarowy,
  • dobrej jakości zespoły filtracyjne z filtrem ciśnieniowym, piaskowym, wielowarstwowym wykonanym z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (o wydajności 95 m3/h dla basenu sportowego oraz 60 m3/h dla basenu do nauki pływania, przy wymaganiach normowych 30 m3/h),
  • dobrej jakości pompy cyrkulacyjne,
  • wysokiej jakości lampę UV średniociśnieniową (po jednej do dużego i małego basenu),
  • dobrej jakości wymiennik basenowy,
  • pompy grzewcze.

System obsługi klienta
Istotnym elementem z punktu widzenia zarówno komfortu użytkowników, jak i obsługi basenu jest tzw. ESOK, czyli Elektroniczny System Obsługi Klienta. Zamontowano nowoczesny i funkcjonalny system umożliwiający wybór przez użytkownika dowolnej wolnej szafki w przebieralni. ESOK jest wyposażony w dwie bramki typu triod: wejściową i wyjściową oraz jedną bramkę uchylną dla osób niepełnosprawnych i grup zorganizowanych. W hali basenowej i przebieralni zainstalowano czytniki, na których klient może sprawdzić numer wybranej szafki oraz stan swojego konta. Każdy z użytkowników otrzymuje w kasie identyfikator zbliżeniowy (zamontowany na specjalnym pasku do zapięcia na rękę) wyposażony w nowoczesny i bezpieczny transponder. System umożliwia kompleksowe rozliczenie klienta oraz pełną kontrolę jego ruchu w obiekcie. Specjalne oprogramowanie umożliwia generowanie raportów w dowolnym zestawieniu.

Najbardziej obrazowym dowodem na to, że kryta pływalnia była długo wyczekiwana przez mieszkańców (oraz że zastosowane technologie i rozwiązania były trafnymi decyzjami) jest wciąż rosnąca liczba osób korzystających z pływalni, która 30 stycznia 2012 roku (po miesiącu funkcjonowania) przekroczyła 13 000 osób.