godz.: 22:27, 1 lutego 2023

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
Cennik Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich
Pływalnia otwarta jest codziennie od 6:30 do 22:00
Kontakt telefoniczny z kasą: 77 410 94 24 lub 77 463 25 71 lub kasa@criws.strzelceopolskie.plL.P BILET INDYWIDUALNY 8:00 – 22:00
3. Bilet normalny 1 godz. 12,00 zł
4. Bilet normalny 2 godz. 20,00 zł
5. Bilet ulgowy 1 godz. 8,00 zł
6. Bilet ulgowy 2 godz. 12,00 zł
ZASADY OKREŚLA PKT 4 OBJAŚNIEŃ
SAUNA
12. Bilet do sauny - opłata jednorazowa 7 zł
KARNETY ABONAMENTOWE –  ważności 1 rok
27. Karnet o wartości 50 zł 45,00 zł
28. Karnet o wartości 100 zł 85,00 zł
29. Karnet o wartości 150 zł 125,00 zł
30. Karnet o wartości 300 zł 250,00 zł
31. Karnet o wartości 500 zł 400,00 zł
OPŁATY DODATKOWE
32. Opłata za zgubienie klucza do szafki 32,00 zł
33. Opłata za zgubienie lub zniszczenie transpondera 100,00 zł
34. Opłata za zniszczenie paska transpondera 10,00 zł
35. Opłata za samowolne przekroczenie pobytu ponad godziny zamknięcia obiektu 10,00 zł

Bilety grupowe, rezerwacje toru i basenu zgodnie z cennikiem.

Z powodu nieczynnego na skutek awarii (np. brak prądu) elektronicznego systemu obsługi klienta nie obowiązuje rozliczenie pobytu z karnetów abonamentowych.
Wejścia i wyjścia o pełnych godzinach.
 

Objaśnienia:
  1. Opłaty podane w cenniku dotyczą korzystania z Centrum przez czas wynikający z zakupionego biletu oraz dodatkowe 10 min. przeznaczone na przebranie się.
    Czas liczony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do momentu oddania transpondera (paska) w kasie.
    Przekroczenie tego czasu powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 1/60 ceny biletu za każdą rozpoczętą minutę. Podane ceny w cenniku są cenami brutto.
  2. Bilet ulgowy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach do lat 20, studentów do 26 lat, osób powyżej 60 roku życia oraz osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności za okazaniem aktualnych dokumentów potwierdzających prawo do zakupu biletu ulgowego.
  3. Dzieci do ukończenia trzech lat korzystają z obiektu Centrum bezpłatnie.
  4. Przy biletach rodzinnych ogranicza się ilość dzieci wchodzących za tym biletem do pięciorga dzieci łącznie.
  5. Zasady korzystania z karnetów określa Regulamin Korzystania z Karnetów.
  6. Zasady korzystania z Centrum „Strzelec”, w tym basenów, zostały określone w regulaminach obiektu.