godz.: 21:34, 25 czerwca 2022

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
Wpływ zajęć w wodzie na organizm człowieka

Pływanie stanowi najpiękniejszy pokaz możliwości ruchowych człowieka:
wyzwala u nas harmonię i swobodę ruchu, rozwija siłę i dostarcza energii, przyspiesza rozwój psychoruchowy i koordynację ciała, równoważy nerwy i łagodzi charakter. Daje mnóstwo radości i satysfakcji z osiąganych umiejętności. RAJ W WODZIE.

Ćwiczenia w wodzie sprzyjają:
 • poprawie wydolności ogólnej dzieci poprzez aktywację układu krążeniowo-oddechowego
 • poprawie funkcji hemodynamicznych ustroju. Ćwiczenia w środowisku wodnym angażują w dużym stopniu układ krążenia zwiększając jego sprawność
 • poprawie wytrzymałości
 • poprawie funkcji respiratoryjnych poprzez zwiększenie ruchomości klatki piersiowej
 • wzmacnianie siły mięśniowej, wyrabianie silnego gorsetu mięśniowego - dzieci te zaczynają wcześniej chodzić niż niepływający rówieśnicy
 • poprawie koordynacji nerwowo-mięśniowej, doskonaleniu koordynacji ruchów
 • zwiększeniu ogólnej wydolności organizmu
Ćwiczenia w wodzie:
 • są doskonałą zabawą dla malca, zatem relaksują go zarówno fizycznie jak i psychicznie. W opinii rodziców dzieci lepiej jedzą, znakomicie śpią i rozwijają się szybciej, niż ich rówieśnicy nie uczęszczający na basen
 • podnoszą ogólną odporność młodego organizmu na infekcje i zakażenia. Usprawniają układ oddechowy i odpornościowy - pływające niemowlęta chorują rzadziej
 • w istotny sposób wpływają pobudzająco na tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego niemowlęcia
 • dzieci wyjątkowo energicznie mają możliwość odreagowania w wodzie, a niechętnie poruszające się stają się aktywne
Cele terapeutyczne ćwiczeń w wodzie:
 • stanowią profilaktykę wad postawy tj. skrzywień kręgosłupa zarówno w płaszczyźnie czołowej jak i strzałkowej, zapobiegają wadą kończyn dolnych
 • wspomagają proces rehabilitacji u dzieci z dolegliwościami kostno-stawowymi, korzystnie oddziaływają na ruchomość stawów
 • zapobiegają otyłości
dla niektórych maluchów pływanie jest formą znakomitej rehabilitacji. Pomaga im uwolnić się od napięć mięśniowych, które powodują przykurcza rąk lub nóg. Ruch w wodzie pomaga też w terapii dzieci, które urodziły się z porażeniem mózgowym