godz.: 04:07, 17 listopada 2018

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
6 lipiec 2018
Szanowni klienci i użytkownicy krytej pływalni "Strzelec" mija kolejny rok obowiązywania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Zapraszamy do zapoznania się roczną oceną jakości wody basenowej poczynionej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.