godz.: 19:44, 22 maja 2019

Strona główna


basen@crwis.strzelceopolskie.pl
5 grudzień 2018
Dyrektor CRWiS „Strzelec” unieważnia w dniu 5.12.2018 r. I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku krytej pływalni przy ul. Opolskiej 46, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, z terminem przetargu 3 grudnia 2018 r. z powodu nie złożenia w wyznaczonym terminie oferty najmu.
Kolejny przetarg na najem lokalu użytkowego zostanie ogłoszony w dn. 5 grudnia 2018 r.